Ważne

Polska z najniższym deficytem w UE

Dane Eurostatu pokazują, że Polska jest wśród krajów z najmniejszym deficytem w UE – komentuje główny ekonomista MF Łukasz Czernicki. Mniejsze wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Tarczy Finansowej PFR oraz silne odbicie gospodarcze poprawiły sytuację fiskalną – dodaje.

Eurostat podał w czwartek, że deficyt sektora finansów publicznych (niewyrównany sezonowo) w III kw. 2020 r. wyniósł 2,9 proc. PKB wobec deficytu w wysokości 16,3 proc. PKB w II kw. zeszłego roku. Natomiast wyrównany sezonowo deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w III kwartale 2020 roku wyniósł 4,6 proc. PKB, wobec deficytu w II kwartale 2020 r. w wysokości 17,1 proc. PKB.

Według głównego ekonomisty Ministerstwa Finansów Łukasza Czernickiego wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych w III kw. 2020 r. z deficytem na poziomie 16,6 mld zł, czyli 2,9 proc. PKB, plasuje Polskę wśród krajów z najmniejszym deficytem w UE. Czernicki zauważył, że średnia unijna za III kw. ubiegłego roku to 5,6 proc. w relacji do wielkości gospodarki.

“W III kw. sytuacja sektora finansów publicznych kształtowała się znacznie lepiej niż w II kw. 2020 r., kiedy to deficyt wyniósł 86,4 mld zł , to jest 16,3 proc. PKB. Taki poziom deficytu był wynikiem bezprecedensowego wsparcia gospodarki w trakcie pierwszej fali pandemii” – tłumaczy Czernicki w komentarzu przekazanym PAP.

“Zmniejszenie wydatków ponoszonych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Tarczy Finansowej PFR oraz silne odbicie gospodarcze przełożyły się na znaczącą poprawę sytuacji fiskalnej w Polsce” – dodał.

Główny ekonomista resortu finansów zauważył, że w III kw. 2020 r. sektor instytucji rządowych i samorządowych odnotował deficyt w ujęciu roku płynnego (eliminującego charakterystyczną dla wyniku zmienność w roku, związaną głównie z cyklem wydatkowania) w wysokości 6,3 proc. w relacji do PKB.

“W danych odnośnie wielkości długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB Polska znajduje się również poniżej średniej unijnej. Wzrost zadłużenia do PKB w III kw. 2020 r. wyniósł 1,9 pkt proc. Średnia dla całej UE to 2,1 pkt proc.” – dodał przedstawiciel MF.

Zgodnie z danymi Eurostatu polski dług publiczny, liczony według metodologii ESA2010, w III kwartale 2020 r. wyniósł 56,7 proc. PKB wobec 54,8 proc. PKB w II kw. 2020 r. i wobec 47,0 proc. PKB w III kw. 2019 r.

Udostępnij przez: