Społeczeństwo

Program Czyste Powietrze cd.

Czy Polacy nie chcą wymieniać starych pieców? Niestety większość z nich wciąż nawet nie wie, że mogę się ubiegać o samorządowe fundusze na ten cel. W efekcie wciąż wdychamy zanieczyszczone powietrze.  

W pierwszych dwóch latach funkcjonowania rządowego programu Czyste Powietrze, zainicjowanego w drugiej połowie 2018 r., dokonano termomodernizacji w zaledwie 70 000 domach, co stanowi jedynie 2,3 proc. przewidywanej liczby beneficjentów.

Skuteczna realizacja programu wymiany „kopciuchów” zależy od wielu czynników, m.in. od wiedzy potencjalnych adresatów o możliwości uzyskania dofinansowania w tym uciążliwym i kosztownym procesie. Z badań przeprowadzonych przez Polski Instytut Ekonomiczny w grudniu 2020 r. wśród właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych wynika, że jedynie 52 proc. potencjalnych beneficjentów słyszało o programie Czyste Powietrze. 27 proc. osób słyszało o gminnych programach samorządowych, a 19 proc. o programie Stop Smog, w którym bezpośrednim wnioskodawcą jest gmina. Co czwarty właściciel domu jednorodzinnego (28 proc.) nie słyszał o żadnym programie dofinansowania modernizacji energetycznej.

Niecałe 2/3 spośród tych, którzy znają programy dofinansowania modernizacji energetycznej, poszukiwało informacji o szczegółach dotacji. Ci, którzy nie zainteresowali się szczegółami, jako powody wskazywali głównie brak czasu (39 proc.) oraz brak potrzeby (24 proc.). Co piąty mieszkaniec domu deklaruje, że budynek, w którym mieszka nie wymaga modernizacji energetycznej (wykres 4). Ponadto, spontaniczne wskazanie braku funduszy jako zasadniczej przyczyny braku zainteresowania programami modernizacyjnymi oznacza, że część adresatów programu ma podstawową wiedzę dotyczącą warunków przyznawania dotacji. Większości Polakom z wymianą pieca kojarzy się konieczność poniesienia wysokich kosztów finansowych – mimo że istotą programu jest niemal pełne dofinansowanie – zniechęca ich to do podjęcia wysiłku modernizacji domu. Walka z zanieczyszczonym powietrzem nie jest również celem, z którym jako społeczeństwo utożsamiamy się w wystarczającym stopniu.

Coraz pilniejsza konieczność wymiany nieekologicznych źródeł ciepła stanowi często bardzo złożony problem z punktu widzenia ich właścicieli. Same – nawet hojne – dotacje i kampanie edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną i wiedzę o możliwości uzyskania dofinansowania nie stanowią dla nich wystarczającej zachęty. Dlatego konieczna jest pogłębiona analiza zróżnicowanych czynników kształtujących ich procesy decyzyjne, w tym także tych pozafinansowych.

Udostępnij przez: