Polska

Wodór w Polsce

W piątej 5 lutego odbyła się debata online pt. „Jaka strategia dla wodoru w Polsce?” przygotowana przez: Komitet Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej i stowarzyszenie Hydrogen Poland.

Główne wnioski z debaty:

  • „Wodór jest kluczowym priorytetem dla osiągnięcia Europejskiego Zielonego Ładu i przejścia Europy na czystą energię”, European Commission (2020). A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe.
  • Wdrażanie gospodarki wodorowej powinno odbywać się ze świadomością celu jakiemu proces ten ma służyć, czyli dekarbonizacji, dlatego wodór produkowany w oparciu o energię odnawialną jest jedynym bezpośrednio prowadzącym do tego celu rozwiązaniem.
  • W przypadku wodoru, model scentralizowany nie wyklucza, a wręcz korzysta na uzupełnieniu o wymiar lokalny, energetykę rozproszoną i realizację Unijnej zasady subsydiarności, w więc zdecentralizowane wdrożenia na poziomie gmin i powiatów.
  • Każdy kraj UE będzie zmuszony do wdrożenia gospodarki wodorowej, choć w każdym będzie ona miała indywidualnie zdefiniowany charakter, ponieważ każde państwo reprezentuje inny poziom gotowości technologicznej, infrastrukturalnej, kadrowej i prawnej. Dlatego tak ważne jest przystąpienie do tego nurtu innowacji bez powiększania już dzielącej Polskę zwłoki.
  • Determinacja do wprowadzenia wodoru w Polsce nie może być zakładnikiem ambicji politycznych, ponieważ żaden kraj w Europie nie będzie w stanie osiągnąć pełnej niezależności swojego łańcucha wartości, konieczne jest podjęcie współpracy międzynarodowej. Zarówno przy użyciu już istniejących narzędzi i kierunków, jak i na zupełnie nowych. Wodór jest nowym wektorem relacji międzynarodowych.

– Przyjęcie prawa wodorowego, w następstwie prac nad Strategią ma bardzo określony cel, jakim jest również przygotowanie gruntu i warunków dla absorbcji środków finansowych przygotowanych przez UE na pobudzenie tego rynku – podkreślił w trakcie konferencji Tomoho Umeda, Przewodniczący Komitetu Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej. Dodał również, że dzisiaj nie wiadomo jaki udział w finalnym zużyciu energii UE będzie miał wodór za 30 lat. Zdaniem Umedy pewne jest, że musi to być wodór zielony – bez emisyjny, ponieważ w przeciwnym razie nie będzie służył podstawowemu celowi CO2 net 0 czyli dekarbonizacji.

Podczas konferencji zabrał głos również Krzysztof Kochanowski, CEO, Hydrogen Poland. Powiedział: – Jesteśmy członkiem UE, obowiązują nas te same zasady co pozostałe kraje członkowie, z tym większym zdziwieniem przyjęliśmy projekt Strategii, który dotyczy horyzontu 2040, podczas gdy polityka UE przewiduje osiągniecie neutralności klimatycznej na rok 2050 – podkreślił. Zdaniem Kochanowskiego wodór zielony idealnie wpisuje się w dekarbonizację lokalnej gospodarki, nie tylko energetycznej, ale też ciepłowniczej, która w dalszym ciągu opiera się głównie na węglu.

Udostępnij przez: