Gospodarka

O gospodarce na szczycie V4

Prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej omówili na jublileuszowym szczycie Grupy Wyszehradzkiej (V4) kwestię odbudowy gospodarek po pandemii z uwzględnieniem unijnego Funduszu Odbudowy.

Prezydent Andrzej Duda mówił o transformacji energetycznej, która musi uwzględniać interes społeczny. Współpraca energetyczna w ramach Grupy Wyszehradzkiej jest niesłychanie istotnym elementem działań grupy. Chodzi przy tym o to, by zabezpieczyć państwa wchodzące w skład Grupy Wyszehradzkiej w obszarze zapotrzebowania na energię. To jest kluczowa kwestia w dzisiejszych czasach. Nie tylko od strony bezpieczeństwa codziennego życia (co widać teraz szczególnie w okresie zimowym) ale również strategicznie w obszarze gospodarczym i funkcjonowania całego regionu i tzw. krwioobiegu gospodarczego czyli energetycznego Europy Środkowej. (więcej: TU)

Prezydent Węgier, Janos Ader, wskazywał, że wszystkie cztery państwa tworzące Grupę Wyszehradzką doświadczyły mniejszego spowolnienia gospodarczego niż średnia europejska czy też niż największe kraje Unii Europejskiej. “To napawa nas nadzieją, że obudowa po pandemii może nastąpić szybciej. Niemniej jednak wyciągnęliśmy pewien wniosek z pandemii – wszystkie gospodarki Unii Europejskiej są narażane na negatywny wpływ czynników zewnętrznych i musimy ten wpływ zredukować w przyszłości”konstatował prezydent Węgier. Zapowiedział, że na przełomie listopada i grudnia 2021 r. w Budapeszcie zostanie zorganizowana specjalna wystawa Expo na rzecz zrównoważonego rozwoju. “Będziemy omawiać pięć tematów: zarządzanie wodą, produkcję żywności, zarządzanie odpadami, recycling odpadów, wytwarzanej energii i jej transport”.

Prezydent Czech Milosz Zeman zwracał uwagę na kwestie, w których Grupa Wyszehradzka osiągnęła swoje cele. Jako przykład podał negocjacje dotyczące unijnego budżetu. “Gdzie stanowisko Grupy Wyszehradzkiej doprowadziło do konkretnych rezultatów korzystnych dla wszystkich członków Unii Europejskiej”. Podkreślił, że „dyskutowane były bardzo głębokie tematy, a nie pobieżne kwestie. Głęboko wierzę, że współpraca Grupy Wyszehradzkiej będzie kontynuowana, a nawet będzie wzmocniona”.

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova przypomniała, że w czasie debaty omówiono też kwestię odbudowy gospodarek po pandemii z uwzględnieniem także unijnego Funduszu Odbudowy. “Rozmawialiśmy o priorytetach swoich krajów w ramach tego funduszu”. W swoim podsumowaniu szczytu powiedziała m.in.: “Kontynuujemy naszą współpracę, bo oprócz naturalnych różnic, łączy nas nie tylko geograficzne położenie, ale też bliskość międzyludzka, wspólna historia, a także fakt, że podzielamy podobne problemy. Rozmawialiśmy oczywiście też o pewnych słabościach, szczególnie tych w sektorze ochron zdrowia i edukacji; to również przyczynia się do spowolnieni naszych gospodarek”. Podkreśliła wagę współpracy pomiędzy państwami Grupy mówiąc, iż  współpraca ma także opierać się na jednolitym zewnętrznym komunikowaniu: “Musimy upewnić się, że jako V4 prezentujemy wspólne stanowisko. Musimy też komunikować jasno, co jest stanowiskiem jednego czy drugiego członka naszej grupy”.

Udostępnij przez: