Gospodarka

Premier rozmawia z EBOR o zaangażowaniu w Polsce

Szef polskiego rządu rozmawiał z Prezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) Odile Renaud-Basso. Prezes EBOR przedstawiła priorytety Banku do roku 2025 i plany działalności w Polsce. Tematem rozmowy była także współpraca w zakresie odbudowy gospodarczej po kryzysie wywołanym pandemią Covid-19 oraz wspólne projekty mające na celu ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i transformację energetyczną polskiej gospodarki.

Współpraca z Polską

 

Współpraca Polski z EBOR przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki, zwłaszcza sektora prywatnego. Na koniec 2020 r. łączna wielkość zaangażowania EBOR w Polsce sięgnęła ok. 10,8 mld EUR (z czego ok. 94 proc. w sektorze prywatnym). Wartość inwestycji w Polsce w 2020 r. wyniosła 773 mln EUR. Polska stanowi obecnie czwarty co do wielkości portfela kredytowego kraj działania EBOR.

Priorytetowymi obszarami działania Banku w Polsce są między innymi innowacje służące konkurencyjności i promocja zielonej transformacji. To także rozwój i dywersyfikacja rynków kapitałowych, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządów lokalnych czy poprawa infrastruktury transportowej.

 

O Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju

 

Istnieje od 1991 r. Polska jest jednym z jego członków-założycieli. Obecnie do Banku należy 69 państw z pięciu kontynentów, a także Unia Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny. Największymi udziałowcami EBOR są Stany Zjednoczone, Francja, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Polska posiada 1,28 proc. udziałów. Gubernatorem EBOR z ramienia Polski jest Prezes NBP. Odile Renaud-Basso została wybrana na Prezesa Banku w październiku 2020 r.

Głównym celem Banku jest przyspieszanie procesu transformacji rynkowej poprzez wspieranie efektywnych inicjatyw gospodarczych, zwłaszcza w sektorze prywatnym. Obecnie EBOR prowadzi swoją działalność w 36 państwach, w szczególności w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, Azji Centralnej, oraz krajach południowo-wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego.

Udostępnij przez: