Polska

Trudna sytuacja mikro- i małych przedsiębiorstw

Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych oraz zatory finansowe największym wyzwaniem dla przedsiębiorców w 2020 roku. Pandemia najsilniej uderzyła w małych i średnich.

Polski Instytut Ekonomiczny opublikował raport dotyczący sytuacji finansowej mikro- i małych przedsiębiorstw. Wynika z niego wyraźnie, że sytuacja firm pogorszyła się w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. Odsetek mikro-firm (do 9 pracowników) wskazujących na złą i bardzo złą sytuację finansową wzrósł z 5 proc. do 21 proc., a w przypadku firm małych (od 10 do 49 pracowników) z 4 proc. aż do 24 proc. Równocześnie, w obu grupach firm, istotnie zmniejszył się odsetek oceniających sytuację finansową firmy jako dobrą lub bardzo dobrą. W 2020 r. udział małych firm pozytywnie oceniających swoją sytuację finansową wynosił 40 proc., a rok wcześniej aż 70 proc. W przypadku mikroprzedsiębiorstw w 2020 r. dobrze sytuację finansową oceniło 39 proc. firm, a rok wcześniej 58 proc. Wyniki analizy ujawniły, że w trakcie pandemii zmieniło się postrzeganie barier finansowych przez mikro- i małe firmy

Bez wątpienia jest to wynik pandemii COVID-19 oraz wprowadzenia obostrzeń w postaci lock-downów. W 2020 r. ponad połowa badanych mikro-firm wszystkie analizowane bariery finansowe uznała za uciążliwe lub bardzo uciążliwe, przy czym największy odsetek wskazań (po 54 proc.) odnosił się do nieterminowego regulowania należności przez odbiorców oraz rosnących kosztów zakupu surowców, materiałów i półproduktów.

Polski Instytut Ekonomiczny wskazuje na to, że w 2020 r. uciążliwymi lub bardzo uciążliwymi barierami finansowymi, w opinii małych firm, stało się pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych (56 proc.) oraz zatory płatnicze (54 proc.). Małe firmy, wobec pogarszającej się ich sytuacji ekonomicznej spowodowanej pandemią COVID-19, zmuszone zostały do poszukiwania wsparcia z zewnętrznych środków finansowych, uznając całą sytuację za uciążliwą dla przedsiębiorstwa.

Udostępnij przez: