Społeczeństwo

Europejczyk w czasach pandemii

Maseczki, izolacja, godzina policyjna, zamknięte galerie handlowe, lokale gastronomiczne i siłownie to znaki codziennej aktywności obywatela Wspólnoty UE. Polski Instytut Ekonomiczny ocenia jakość życia współczesnego mieszkańca Europy.

Druga fala pandemii silnie wpłynęła na jakość życia obywateli państw Unii Europejskiej. Wszystkie państwa Wspólnoty – poza Szwecją – ograniczyły codzienną aktywność obywateli w celu przeciwdziałania rozwojowi pandemii. Konieczność noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych, zamknięte lokale gastronomiczne, odwołane zajęcia sportowe, rekreacyjne i kulturowe, ograniczenia w przemieszczaniu się, a także zamknięte galerie handlowe to codzienne warunki życia wielu Europejczyków na początku lutego tego roku.

→ Najczęściej wykorzystywanym instrumentem przeciwdziałania pandemii jest obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Nakaz ten obowiązuje w 26 państwach Wspólnoty, a jedynym państwem, które stosuje w tym względzie rekomendacje, jest Szwecja. W większości państw Wspólnoty (22) lokale gastronomiczne działają w ograniczonym trybie, oferując dania w trybie „na wynos”, bądź z dostawą do domu. Tylko na Malcie, w Hiszpanii, Szwecji i we Włoszech można zjeść na miejscu, z tym, że w państwach tych (poza Szwecją) obowiązują dodatkowe przepisy dotyczące maksymalnej liczby gości przebywających w danej chwili w lokalu.

→ W większości państw (21) nie można również uczestniczyć w zajęciach i wydarzeniach o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym. Instytucje oferujące tego typu usługi są otwarte w Bułgarii, Austrii, Estonii, Hiszpanii, Szwecji i na Malcie. Krajowe regulacje dotyczące tego rodzaju aktywności nie są jednak jednolite, czego ciekawym przykładem jest Finlandia. W tym kraju zakaz uczestnictwa w grupowych zajęciach edukacyjnych dotyczy tylko dzieci powyżej 12. roku życia, a zajęcia dla dzieci młodszych odbywają się normalnie. 5 Tygodnik Gospodarczy PIE 11 lutego 2021 r.

→ Istotnym ograniczeniem obowiązującym w ponad połowie państw Unii (16) jest godzina policyjna. Na początku lutego funkcjonowała ona m.in. w Czechach, Belgii, na Litwie, Łotwie, na Węgrzech, w Austrii, Francji, Holandii, w Rumunii, na Cyprze, w Grecji, Hiszpanii, Luksemburgu, na Słowacji, Słowenii i we Włoszech, przy czym na Litwie obowiązywał ogólny zakaz wychodzenia z domu poza sytuacjami koniecznymi.

→ Obywatele większości państw Wspólnoty (16) nie wybiorą się również na zakupy do centrów handlowych i galerii. Są one zamknięte, z wyłączeniem sklepów sprzedających żywność lub leki, na przykład w Czechach, na Litwie, Łotwie, na Węgrzech, w Rumunii, Austrii, Holandii, Francji i na Słowacji. Z kolei zakupy w centrach handlowych można zrobić, z zachowaniem wymogów sanitarnych i dystansu, m.in. w Polsce, w Estonii, Hiszpanii, we Włoszech i w Belgii.

→ Obecnie z największymi ograniczeniami zmagają się obywatele Litwy, w której do 28 lutego obowiązuje ścisły lockdown obejmujący między innymi zakaz wychodzenia z domu poza sytuacjami dotyczącymi realizacji potrzeb życiowych, a większość miejsc użyteczności publicznej (muzea, teatry, szkoły, uczelnie wyższe i centra handlowe) jest zamkniętych.

→ Jednocześnie w części państw rozpoczyna się proces stopniowego znoszenia restrykcji. Holandia otwiera od 8 lutego opiekę żłobkową dla dzieci do lat czterech. Austria i Włochy zapowiedziały całkowite lub częściowe otwarcie stoków narciarskich. Ze ścisłego lockdownu wychodzi również Słowacja, w której do 8 lutego obowiązywał zakaz wychodzenia z domu bez negatywnego wyniku testu na koronawirusa.

Udostępnij przez: