Ważne

Relokacja środków budżetowych uzasadnia deficyt budżetowy Państwa

Wydatki budżetu w 2020 r. były wyższe o 90,6 mld zł, czyli o 21,9 proc. w stosunku do roku 2019, co wynikało gównie z nowelizacji zeszłorocznego budżetu – poinformowało Ministerstwo Finansów w środę w komunikacie nt. szacunkowego wykonania budżetu w 2020 r.

MF podało w środę, że deficyt budżetu państwa w okresie styczeń – grudzień 2020 r. oszacowano na 85,0 mld zł, co stanowi 77,7 proc. deficytu dopuszczonego w nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. Dochody budżetu wyniosły 419,8 mld zł (105,3 proc.).

“Wykonanie wydatków budżetu państwa w 2020 r. wyniosło 504,9 mld zł, tj. 99,4 proc. planu (w tym 11,6 mld to wydatki tzw. niewygasające). W stosunku do roku 2019 (414,3 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 90,6 mld zł, tj. 21,9 proc.” – napisano w komunikacie MF.

Wyjaśniono, że wyższe wykonanie wydatków wynika głównie z nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 rok, w ramach której dokonano relokacji środków budżetowych na przygotowanie odpowiednich narzędzi do walki ze skutkami pandemii COVID-19. Ponadto, jak dodaje MF, dzięki nowelizacji zapewniono środki do dalszej stymulacji rozwoju polskiej gospodarki tak, by zapewnić jak najszybszy powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego.

Jak tłumaczył wcześniej PAP minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, nowelizacja była konieczna, by zapewnić środki na finansowanie działań antykryzysowych.

“Jednocześnie wyższe wykonanie odnotowano w ramach budżetów wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ od lipca 2019 r., z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w związku z finansowaniem zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2” – czytamy w informacji.

Zgodnie z komunikatem, w okresie styczeń – grudzień 2020 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 19,3 mld zł w porównaniu z rokiem 2019. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe wobec roku 2019 r. o ok. 3,0 mld zł.

Szacunki resortu finansów mówią, że w stosunku do roku 2019 dochody z podatku VAT były wyższe o 2,0 proc. r/r (tj. ok. 3,7 mld zł); dochody z podatku PIT były niższe o 2,5 proc. r/r (tj. ok. 1,6 mld zł); dochody z podatku CIT były wyższe o 3,4 proc. r/r (tj. ok. 1,3 mld zł; dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 0,8 proc. r/r (tj. ok. 0,6 mld zł); dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 2,6 proc. r/r (tj. ok. 0,1 mld zł ).

Ministerstwo podało, że w roku 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 47,4 mld zł i było wyższe o ok. 16,0 mld zł (tj. 50,9 proc.) w stosunku do wykonania w 2019 r.

“W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2019 w wysokości 7,4 mld zł, która nie wystąpiła w 2019 r. Ponadto, wyższe wykonanie dochodów niepodatkowych w 2020 r. wynika z wpłat z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz dodatkowych dochodów z tytułu obsługi długu skarbu państwa” – dodano.

Zgodnie z wcześniejszymi danymi MF, po listopadzie zeszłego roku deficyt wyniósł 13,2 mld zł. Nowelizacja zeszłorocznego budżetu podniosła poziom możliwego na koniec 2020 r. deficytu z planowanego wcześniej zerowego do 109,3 mld zł.

Udostępnij przez: