Społeczeństwo

Polacy oczekują rewolucji cyfrowej

Rząd stawia na cyfryzację i umożliwia Polakom załatwianie wielu spraw urzędowych bez wychodzenia z domu.

Zainteresowanie e-usługami jest rekordowe – tylko w 2020 r. ponad 4 mln osób założyło profil zaufany, dzięki któremu można potwierdzić swoją tożsamość w Internecie. Twój e-PIT, e-zwolnienia, e-recepty, zgłoszenie narodzin dziecka, dowód z warstwą elektroniczną, cyfrowe akty stanu cywilnego, elektroniczne wnioski „500+” i „300+”, pełna obsługa pomocy dla przedsiębiorców w ramach tarczy Antykryzysowej – to tylko niektóre przykłady nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, które rząd udostępnił obywatelom.

Kładziemy wielki nacisk na kwestie cyfryzacji. Jestem przekonany, że będzie ona mocnym impulsem wzrostu gospodarki i szybkiego odbicia po pandemii COVID-19 – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wideokonferencji z Radą do Spraw Cyfryzacji.

Czeka nas także okres ambitnych inwestycji cyfrowych – to jeden z podstawowych filarów Nowego Ładu – dodał.

Najważniejsze e-usługi

W 2020 r. ponad 4 mln osób założyło profil zaufany, dzięki któremu można potwierdzić swoją tożsamość w Internecie. Z rozwiązania tego korzysta już w sumie ponad 9 mln osób. Polacy chętnie korzystają także z aplikacji mObywatel, czyli wirtualnego portfela na dokumenty. Dzięki temu, ponad 2 mln osób nie musi już nosić ze sobą tradycyjnych dokumentów, a kierowcy nie muszą mieć ich przy sobie w ogóle. W telefonie możemy mieć m.in. nasz dowód rejestracyjny czy prawo jazdy.

E-usługi zapewniają Polakom rozliczenie się z fiskusem w ramach e-PIT i e-Urzędu Skarbowego. Dostępne są także m.in. e-zwolnienia, e-recepty, zgłoszenie narodzin dziecka, dowód z warstwą elektroniczną, cyfrowe akty stanu cywilnego, elektroniczne wnioski „500+” i „300+” czy pełna obsługa pomocy dla przedsiębiorców w ramach tarczy Antykryzysowej.

Łatwy dostęp do informacji

Dzięki rządowemu portalowi Gov.pl. obywatele mają łatwiejszy dostęp do informacji o tym, co dzieje się w poszczególnych instytucjach. Tylko w marcu 2020 r. GOV.pl odwiedziło niemal 26 mln unikalnych użytkowników. W kwietniu – prawie 20 mln, a w październiku – 19 mln. W sumie, w 2020 r. użytkownicy portalu wygenerowali niemal 295 mln sesji i ponad 1,4 mld odsłon.

Na koniec 2020 r. przyjęliśmy także „Politykę Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce”. To pierwszy taki dokument w historii i niemal 200 konkretnych działań na najbliższe lata.

Pomagamy również osobom starszym w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Tysiące wolontariuszy z niemal każdego powiatu pomaga cyfrowo osobom starszym. W akcję włączyło się ponad 300 organizacji młodzieżowych.

Dostęp do Internetu

Obecnie już ponad 90 proc. polskich gospodarstw domowych ma dostęp do internetu, z czego większość – szerokopasmowy. Stale pracujemy nad tym, aby było ich jeszcze więcej, szczególnie na wsi.

Realizujemy rekordowe inwestycje w sieć szerokopasmową. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zwiększamy dostęp do szybkiego internetu na obszarach wykluczonych – wiejskich lub słabo zurbanizowanych, które z komercyjnego punktu widzenia są długoterminowo nieopłacalne. Przeznaczyliśmy na ten cel ponad 6 mld zł.

Zapewniliśmy także Internet w każdej szkole.  Jeszcze w  2017 r., tylko 10 proc. polskich szkół miało dostęp do szybkiego Internetu, który umożliwiał prowadzenie zajęć dydaktycznych. Dziś nie ma w Polsce placówki, która byłaby pozbawiona Internetu – korzystają z niego albo dzięki Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej lub komercyjnie.

Rada do Spraw Cyfryzacji

Rada to think-tank, którego członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem ministra cyfryzacji oraz Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Rada opiniuje dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Współpracuje także w takich obszarach, jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci.

Udostępnij przez: