Gospodarka

5 lat Planu Morawieckiego

W piata rocznicę powstania “Planu Morawieckiego” przypominamy tekst Cezarego Kochalskiego pt. “O Planie Morawieckiego-próba syntezy i oceny.” Autor (1967) jest znanym ekonomistą i nauczycielem akademickim związanym z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu,  członek Rady Polityki Pieniężnej (2020–2026). Był także analitykiem finansowym w Wielkopolskim Banku Kredytowym, doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego i doradcą prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Plan Morawieckiego to polski plan gospodarczy przygotowany w roku 2016 pod kierownictwem ówczesnego wicepremiera Mateusza Morawieckiego, a także ministra rozwoju i finansów oraz przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w rządzie Beaty Szydło. Założenia planu zostały przyjęte przez Radę Ministrów 16 lutego 2016 roku. Rok później przyjęto opracowaną na ich podstawie Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). W dużym stopniu jego założenia zostały “zdemolowane” przez światową pandemię corona-virusa. Dziś jego mocno zweryfikowaną i zmodernizowaną kontynuacją ma być opracowywana właśnie koncepcja “Nowego Ładu” jaki ma być planem wychodzenia polskiej gospodarki po pandemi i budowania ścieżki wzrostu gospodarczego.

O PLANIE MORAWIECKIEGO PRÓBA SYNTEZY I OCENY

Kilka słów na początek.

Być może rozważania o Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) warto rozpocząć od ogólnego stwierdzenia, że każda strategia wiąże się dokonaniem wyboru. Od strony finansowej wiąże się z rozstrzygnięciem, na co planuje się przeznaczyć środki pieniężne w długim okresie. Jeżeli ma się do czynienia ze strategią rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju, konsekwencje tego wyboru dotykają milionów ludzi na wiele lat. O takich strategiach trzeba więc jak najwięcej debatować, najpierw na etapie formułowania strategii, a potem implementacji. Po to, aby zminimalizować ryzyko porażki. W niniejszym tekście pochylono się nad ostateczną wersją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Obserwując przebieg dotychczasowej dyskusji nad tym dokumentem, autor uznał, że warto oświetlić kluczowe elementy Strategii, będącej zwieńczeniem ciężkiej i profesjonalnej pracy wielu osób. Nadto chciał zwrócić uwagę na kilka kwestii metodycznych związanych z projektowaniem i wdrażaniem takich dokumentów, głownie po to, aby oczekiwania i nadzieje związane ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju miały właściwe proporcje. Ale już na wstępie trzeba cieszyć się i docenić, że Polska ma Strategię do 2020 roku (z perspektywą do roku 2030), która została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 roku. Stanowi ona przedmiot analizy w niniejszym opracowaniu po kątem syntezy i wstępnej oceny.

SOR w liczbach–wybrane statystyki SOR jest dziełem ogromnym.

Ze względu na rozmiary i treść, przebrnięcie przez dokument jest dużym wyzwaniem. Wymaga czasu, uwagi, a w wielu fragmentach fachowego znawstwa. O tym,z jak poważnym dokumentem mamy do czynienia, niech świadczą następujące liczby: 18 zidentyfikowanych obszarów strategicznych, 1 cel główny, 3 cele szczegółowe, 173 projekty strategiczne, 73 wskaźniki/mierniki, 23 instytucje zaangażowane w realizację projektów strategicznych.

WIĘCEJ: link

Udostępnij przez: