Polska,  Powiedzieli

Transformacja energetyczna i gospodarcza

„Jesteśmy w ważnym momencie transformacji energetycznej i gospodarczej. Zdajemy sobie z wagi tych procesów, które oznaczają m.in. zmianę rynku pracy, szczególnie w polskich regionach węglowych. Polska będzie miała do dyspozycji kwotę 770 mld euro, od nas zależy ich wykorzystanie. Większość z tych środków będzie przeznaczona na cyfryzację i odejście od gospodarki emisyjnej do opartej na źródłach odnawialnej. Jeśli mamy spełnić cele redukcji emisji CO2, ścieżka zmian w Polsce będzie radykalna, ale utrzymanie status quo byłoby jeszcze droższe. Mocno postawiliśmy na atom jako źródło bilansujące system energetyczny”.

„PEP2040 ma trzy filary: pierwszym jest sprawiedliwa transformacja, by nie była ona radykalną rewolucją, tylko żeby była ona przeprowadzona odpowiedzialnie w regionach uzależnionych od węgla. Będzie na to bardzo dużo środków unijnych. Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji opiera się na Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, systemie InvestEU oraz instrumencie pożyczkowym na rzecz sektora publicznego. Jednocześnie pracujemy nad Krajowym Planem Sprawiedliwej Transformacji. Trwają również prace nad umową społeczną, która określi proces transformacji regionów węglowych.”

Udostępnij przez: