Społeczeństwo

Tylko i aż 16 mln bezrobotnych w UE

W 2020 r. bezrobocie w Unii Europejskiej wyraźnie wzrosło, jednak dane o stopie bezrobocia czy liczbie bezrobotnych nie ujmują całości problemów unijnego rynku pracy.

Na koniec grudnia ubiegłego roku liczba bezrobotnych w UE wynosiła 16 milionów, z czego 13,671 mln zamieszkiwało państwa należące do strefy euro – wynika z danych opublikowanych przez Eurostat.

Oznacza to wzrost w ciągu roku o 1,951 mln bezrobotnych w skali całej UE oraz o 1,516 mln biorąc pod uwagę jedynie strefę euro. Udział Polski w tej puli bezrobotnych wynosił na koniec 2020 r. 551 000 osób. Rok wcześniej liczbę bezrobotnych nad Wisłą Eurostat podliczał na 493 000 osób.

W całej UE stopa bezrobocia wyniosła w grudniu 7,5 proc. wobec 6,5 proc. rok wcześniej i 7,5 proc. miesiąc wcześniej. W przypadku strefy euro w grudniu odnotowano 8,3 proc. wobec 7,4 proc. rok wcześniej i 8,3 proc. miesiąc wcześniej.

Stopa bezrobocia w naszym kraju wyniosła w grudniu 2020 r. 3,3 proc. wobec 2,9 proc. rok wcześniej. Rezultat ten nadal daje nam drugie miejsce w stawce – lepszy wynik od wielu miesięcy notują jedynie Czechy (3,1 proc.).

Krajami o największej stopie bezrobocia na koniec 2020 r. były Hiszpania (16,2 proc.), Litwa (10,1 proc.) i Włochy (9 proc.). Do grona tego dołączy z pewnością Grecja, gdzie najnowsze dostępne dane pochodzą z października (16,7 proc.). Danych za grudzień 2020 r. nie pokazały ponadto jeszcze Estonia i Węgry.

Przy analizie tych wskaźników warto mieć w pamięci, że poszczególne kraje różnie podeszły do adresowania ekonomicznych skutków zakazów pracy i prowadzenia działalności gospodarczej. Niektóre rządy postawiły na wypłacanie ludziom zasiłków (co premiowało statystyki bezrobocia), a inne przeznaczyły pieniądze podatników na wypłatę „postojowego” czy innych dotacji skutkujących utrzymaniem etatów, co skutkowało niższym przyrostem statystyk bezrobocia.

W gronie państw członkowskich najciekawszy jest przypadek Italii, a więc państwa które wiosną jako pierwsze w UE zostało mocno dotknięte pandemią koronawirusa. W tragicznym dla Włochów 2020 r. stopa bezrobocia spadła – w grudniu 2019 r. wynosiła bowiem 9,6 proc. Należy wziąć pod uwagę, że spadek stopy bezrobocia spowodowany jest nie poprawą warunków na rynku pracy, lecz rosnącą rzeszą osób, które rezygnują z poszukiwania zarobkowego zajęcia (a taki jest wymóg uznania za osobę bezrobotną).

Udostępnij przez: