Polska

Bank światowy pozytywnie ocenia działania NBP

Szybka, stanowcza i skuteczna reakcja Narodowego Banku Polskiego 

Zdaniem Banku Światowego, zarówno działania polskiego rządu jak i Narodowego Banku Polskiego w ograniczaniu szkód gospodarczych wywołanych pandemią były prawidłowe, zapewniając naszej gospodarce płynność w perspektywie krótkoterminowej. Na skutek pandemii COVID-19 gospodarki wschodzące w Europie skurczyły się w 2020 r. o 2,9 proc. Jeśli chodzi o dochód na głowę to jeden na pięć krajów naszego regionu cofnie się o co najmniej pięć lat. Tym samym pandemia znacząco zwiększy skalę ubóstwa.

Najsilniej ucierpiały gospodarki powiązane handlowo lub finansowo ze strefą euro a także gospodarki z dużym udziałem sektora usług i turystyki. Tempo ożywienia gospodarczego w 2021 r. będzie słabsze i wyniesie 3,3 proc. Jednak przewidywane ożywienie aktywności gospodarczej oraz handlu w strefie euro pozwoli gospodarkom Europy Środkowej osiągnąć wzrost w 2021 r. na poziomie 3,6 proc.

Polska reakcja w zakresie polityki fiskalnej na pierwszą falę pandemii była szybka i zdecydowana 

W bieżącym roku Bank Światowy spodziewa się kontynuacji łagodnej polityki pieniężnej, ze stopami procentowymi na Węgrzech i w Polsce bliskimi zera. Państwa Europy Środkowej wprowadziły największe pakiety fiskalne o równowartości 9,4 proc. regionalnego PKB. Polska reakcja w zakresie polityki fiskalnej na pierwszą falę pandemii była szybka i zdecydowana, o szacowanej wartości 4 proc. PKB w 2020 r. oraz 1,5 proc. PKB w bieżącym roku. Wprowadziliśmy również nowe gwarancje kredytowe i mikropożyczki dla przedsiębiorców o szacowanej wartości 74 mld zł (3,3 proc. PKB). Dodatkowo, w ramach Tarczy Finansowej PFR, do grudnia 2020 r. Polski Fundusz Rozwoju przekazał subwencje dla ponad 340 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na kwotę blisko 71 mld zł (3,1 proc. PKB).

W opinii eksperta Banku Światowego na nasz region, programy te wywarły silny, korzystny wpływ na polską gospodarkę. W ostatnim kwartale 2020 r. nasz zrost gospodarczy przyspieszył a stopa bezrobocia przez cały ubiegły rok była stabilna i stosunkowo niska. Nie wystąpił też znaczniejszy wzrost stopy ubóstwa, która zacznie się zmniejszać po powrocie polskiej gospodarki na ścieżkę wzrostu w 2021 i 2022 r.

Konieczne inwestycje w kapitał ludzki miarą powodzenia gospodarczego

Powodzenie odbicia polskiej gospodarki jest uzależnione od realizacji pakietu reform. Aby nie dopuścić do sytuacji, w której negatywny wpływ pandemii na wzrost gospodarczy Polski będzie odczuwalny przez najbliższą dekadę, potrzeba szeregu reform w kierunku zwiększenia inwestycji w kapitał ludzki i fizyczny oraz w celu zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej, w tym udziału kobiet na rynku pracy. W reakcji na gospodarczy i finansowy szok wywołany pandemią, Narodowy Bank Polski obniżył krótkoterminowe stopy procentowe do poziomu poniżej 1 proc. Także program zakupu aktywów przyczynił się do stabilizacji rynku finansowego w Polsce.

Pandemiczne kurczenie gospodarek krajowych

Według wyliczeń zaprezentowanych w ostatnim raporcie Banku Światowego na temat stanu gospodarki na świecie, polska gospodarka skurczyła się w 2020 r. o 3,4 proc. Jednak BŚ oczekuje, że w 2021 r. tempo wzrostu wyniesie 3,5 proc., a w 2022 r. 4,3 proc., a tym samym polska gospodarka wróci na długoterminową ścieżkę wzrostu. Także badania “Business Survey” przeprowadzone przez Bank Światowy i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pokazały, że jesienią 2020 r. 97 proc. firm kontynuowało działalność, podczas gdy latem 2020 r. było to zaledwie 91 proc. firm. Jednocześnie z pomocy publicznej skorzystało 82 proc. firm, podczas gdy latem było to 66 proc. Słabsze były natomiast wskaźniki sprzedaży, wedle których 52 proc. firm odnotowało jej spadek, a 72 proc. firm doświadczyło spadku przychodów pomimo takich samych lub wyższych kosztów.

Natomiast polski rynek pracy okazał się być w dużym stopniu odporny na pandemię. Na początku 2020 r. stopa bezrobocia znajdowała się na poziomie 5,5 proc, natomiast od czerwca 2020 r. utrzymuje się na stabilnym poziomie 6,1 proc. W opinii ekspertów Banku Światowego świadczy to o skuteczności działań antykryzysowych polskiego rządu, ukierunkowanych przede wszystkim na ochronę miejsc pracy i utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw.

Udostępnij przez: