Ważne

Premier Mateusz Morawiecki w Sejmie: środkami z VAT wsparliśmy polskie rodziny

W ostatnich latach, dzięki skutecznej walce z wyłudzaniem VAT, rząd dokonał rewolucji w zarządzaniu budżetem państwa

Premier podczas wystąpienia w Sejmie poinformował, że rząd zmniejszył lukę VAT o ok. 50 proc. Skutkiem tych działań są dodatkowe środki, dzięki którym zostanie sfinansowanych wiele programów społecznych, takich jak np. „500 Plus”, „300 Plus”, 13. emerytura, „Maluch Plus” czy pomoc dla osób z niepełnosprawnościami. Odzyskane środki zasilą także wielkie programy inwestycyjne np. budowę dróg w gminach i powiatach.

Stanęliśmy po stronie przedsiębiorców: pogoniliśmy mafie vatowskie i odbudowaliśmy elementarną konkurencyjność na rynku” – podkreślił w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

Będziemy dalej naprawiali kraj, bo wierzymy, że Polska musi być sprawnym i silnym państwem realizującym swoje interesy” – dodał.

Zmniejszanie luki VAT

Lukę VAT – czyli różnicę między realnymi wpływami do budżetu z podatku VAT, a tym, co powinno do niego wpływać – została zmniejszona o ok. 50 proc. Jeszcze w 2015 r. luka VAT wynosiła 24 proc. potencjalnych wpływów do budżetu, a w 2019 r. już ok. 12 proc. Według Komisji Europejskiej, zmniejszanie się polskiej luki VAT było jeszcze szybsze – w latach 2015-2019 skurczyła się ona z 24,7 do 9,7 proc.

Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że: „Dzieje się tak, dzięki zreformowaniu administracji skarbowej oraz podniesieniu kar za przestępstwa VAT-owskie. Aby skutecznie ścigać przestępców, wykorzystujemy ponad 20 nowoczesnych narzędzi służących uszczelnianiu VAT, takich jak np. pakiet paliwowy (zapobieganie wyłudzaniu VAT przy obrocie paliwami), Jednolity Plik Kontrolny, STIR (weryfikacja przypływu na rachunkach klientów) czy Split payment (mechanizm podzielonej płatności). Planujemy także kolejne działania, w tym wdrożenie – jako czwarty kraj w UE – e-faktury.

Jak przypomniał premier Mateusz Morawiecki, w ciągu tylko 2017 roku ściągalność podatku VAT wzrosła o 30 mld zł, czyli o tyle samo, ile w ciągu 8 lat rządów poprzedników. Jak dodał premier, z danych Komisji Europejskiej wynika, że Polska jest wśród unijnych krajów, które od 2015 r. najszybciej likwidują lukę w VAT.

Wzrost dochodów budżetu państwa o 130 mld zł w ciągu ostatnich 5 lat

Dzięki sprawnemu i odpowiedzialnemu zarządzaniu finansami państwa, w latach 2015-2020 dochody budżetowe wzrosły o 130 mld zł, czyli o 45 proc. Jeszcze w 2015 r. do budżetu trafiało 289,1 mld zł, natomiast w 2020 r. już 419,8 mld zł.

Wpływy z VAT w latach 2015-2020 wzrosły o 61,5 mld zł, czyli o ok. 50 proc. Ponad 5 lat temu dochody z tego podatku wynosiły 123,1 mld zł, natomiast za zeszły rok szacowane są na 184,6 mld zł.

Dochody z PIT wzrosły z 83,1 mld zł w 2015 r. do 121,9 mld zł w 2019 r., a wpływy z CIT zwiększyły się z 32,9 mld zł w 2015 r. do 50,9 mld zł w 2019 r.

Jak zaznaczył premier Mateusz Morawiecki, dane Komisji Europejskiej wskazują, że Polska jest jedynym krajem w UE, który ma pozytywne oceny, jeśli chodzi o podstawowe parametry stabilności finansów publicznych.

Liczenie luki VAT

Dane na temat luki VAT nie mają charakteru księgowego, ale charakter szacunkowy. Ministerstwo Finansów do oszacowania luki VAT stosuje metodę odgórną (top-down), co oznacza, że szacunek luki jest dokonywany na podstawie danych makroekonomicznych. Metoda odgórna jest stosowana również przez CASE na zlecenie Komisji Europejskiej do szacowania luki VAT w unijnych krajach.

Udostępnij przez: