Zagranica

Unijny Fundusz Odbudowy vis Krajowy Plan Odbudowy

“Deal” – napisał 21 lipca 2020 roku o godzinie 5.31 na Twitterze szef Rady Europejskiej Charles Michel. Chwilę po tym media obiegła informacja: „Polska jednym z największych beneficjantów budżetu unijnego na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy”. P

o czterech dniach obrad liderzy państw Unii Europejskiej przyjęli projekt budżetu UE na lata 2021-2027 oraz określili wparcie dla poszczególnych krajów w ramach tzw. Funduszu Odbudowy (Next Generation EU).

Polsce ze wszystkich źródeł ma przypaść ok. 136,4 mld euro* dotacji i ok. 34,2 mld euro* pożyczek. To ogromny sukces negocjacyjny polskiego rządu i premiera Mateusza Morawieckiego.

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Z tego źródła do Polski ma trafić ponad 23,9 mld euro* dotacji i ponad 34,2 mld euro* pożyczek.

Żeby sięgnąć po te fundusze każde państwo musi przygotować swój Krajowy Plan Odbudowy (KPO). W Polsce tym procesem kieruje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). KPO będzie przełożeniem tych pieniędzy na konkretne reformy, programy i inwestycje.

Po co Unii Europejskiej Fundusz Odbudowy

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Ma dwa główne cele:

 • odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy,
 • przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF – Recovery and Resilience Facility). Fundusz składa się też z mniejszych programów.

Obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pracuje nad przygotowaniem Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który będzie podstawą do sięgnięcia po pieniądze z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Chcemy, żeby te pieniądze jak najszybciej trafiły do gospodarki.

Ile pieniędzy dla Polski

Budżet Funduszu Odbudowy to ponad 723,8 mld euro*. Pomoc z tego funduszu będzie przyznawana w postaci bezzwrotnych grantów i niskooprocentowanych pożyczek.

W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska będzie miała do dyspozycji ok. 58,1 mld euro*, w tym:

 • 23,9 mld euro* w formie dotacji,
 • 34,2 mld euro* w pożyczkach.

Czas na wykorzystanie tych pieniędzy mamy do 2026 roku.

Jak oceniamy inwestycje?

Jakie są kryteria oceny inwestycji

Wybór projektów do Krajowego Planu Odbudowy jest kluczowy dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Projekty analizujemy na podstawie Matrycy KPO, czyli narzędzia do porządkowania zgłoszonych propozycji projektów.

Bierzemy pod uwagę następujące kryteria:

 • gotowość do realizacji („dojrzałość” projektu),
 • zgodność z wymogami UE,
 • trafność,
 • stan przygotowania projektu,
 • wykonalność,
 • wspieranie wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy,
 • efekty dla gospodarki.

Matryca KPO będzie aktualizowana wraz z postępem prac nad rozporządzeniami budżetowymi prowadzonymi przez Komisję Europejską, Radę Europejską i Parlament Europejski.

Materiały

Matryca
Matryca​_KPO​_18092020.pdf 0.28MB
Kryteria oceny projektów
Kryteria​_oceny​_projektów​_do​_KPO​_18092020.pdf 0.48MB

Jak pracują grupy robocze

Projekty zgłoszone do KPO oceniają robocze grupy tematyczne. W skład tych grup wchodzą przedstawiciele instytucji zarządzających krajowymi programami operacyjnymi oraz resortów, regionów, partnerów społeczno-gospodarczych, a także eksperci zewnętrzni.

Prace są prowadzone w ramach następujących grup roboczych:

 • grupa ds. nowoczesnej gospodarki,
 • grupa ds. zielonej energii,
 • grupa ds. zielonej mobilności,
 • grupa ds. zdrowia,
 • grupa ds. transformacji cyfrowej.

Dodatkowo zagadnieniami dot. wdrażania KPO zajmuje się grupa robocza ds. systemu realizacji KPO i przepływów finansowych.

W ramach poszczególnych grup określone zostały kryteria dodatkowe, które będą musiały spełnić projekty. Mogą one dotyczyć na przykład tego czy dany projekt jest wykonalny albo czy ma duże znaczenie dla gospodarki.

Zadaniem grup tematycznych będzie również określenie, które z projektów będą najwłaściwsze do dofinansowania z poszczególnych źródeł – Instrument Odbudowy i Zwiększenia Odporności, polityka spójności czy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

Czym są projekty parasolowe

W ramach analizy przesłanych propozycji, określone zostały powiązania pomiędzy projektami. Podobne projekty, obejmujące kilka lub kilkanaście podmiotów realizujących wsparcie, zostały połączone w projekty parasolowe.

Udostępnij przez:

Jeden komentarz