Gospodarka

Problemy cyfrowej transformacji

Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania Liderów Transformacji Cyfrowej Sektora Publicznego, organizowanego przez Fundację Impact 25 lutego powiedział: “Nie ulega wątpliwości, że nowe technologie otwierają przed nami nowe szanse, aby je wykorzystać potrzebujemy jednak nowego otwarcia . Aby cyfryzacja Polski przyspieszyła, potrzebna jest szeroka współpraca, szczególnie instytucji publicznych“.

W wystąpieniu otwierającym spotkanie premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na konieczność współpracy za zakresie cyfryzacji i wykorzystywania nowych technologii. “Dziękuję, że w przestrzeni organizacji pozarządowych powstają inicjatywy takie jak ta, angażujące decydentów i światowych ekspertów. Stajemy dziś do wyścigu o miejsce w globalnych łańcuchach wartości, choć wyścig ten nie ma mety, to od was zależy, czy Polska znajdzie się w gronie liderów, czy też trafimy do analogowego peletonu. Już udało się wiele zrobić. Niemal każdy Polak ma dostęp do szybkiego internetu, a co drugi wykorzystuje go także do załatwiania spraw urzędowych. Mamy drugą największą liczbę absolwentów informatyki w Unii Europejskiej oraz prężnie rosnący sektor IT. “

Premier przywołał też słowa Abrahama Lincolna, że „najlepszym sposobem zabezpieczenia przyszłości, jest jej zbudowanie”.

Premier zwrócił też uwagę na centrum GovTech Polska, działające przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów, które pozwala na współpracę administracji, obywateli i biznesu.

Justyna Orłowska, dyrektor centrum GovTech, zaprosiła do współpracy wszystkich, którzy chcieliby mieć udział w budowie cyfrowej Polski.
“Od trzech lat pełnimy funkcję hubu doradczego, gdzie wszystkie instytucje publiczne mogą uzyskać wsparcie w stawaniu się coraz bardziej cyfrowymi”.

Liderzy Transformacji Cyfrowej Sektora Publicznego to nowy projekt Fundacji Impact. Ma stanowić platformę, na której liderzy obszarów technologicznych z polskich instytucji publicznych będą mogli wymieniać się doświadczeniami i wzajem nie motywować. Organizatorzy chcą inspirować osoby odpowiedzialne za informatyzację sektora publicznego do rozwoju oraz nadawać tempo technologicznej dyskusji przez cały rok.
Sesje mają odbywać się regularnie co około 8 tygodni. W 2021 roku zaplanowano sześć takich spotkań. Trzy w ramach konferencji IMPACT, a trzy jako niezależne wydarzenia. Sesje generalne będą się odbywały w formatach warsztatów, seminariów czy okrągłych stołów. Forma każdej z nich ma odpowiadać na potrzeby uczestników, gości specjalnych oraz tematów do dyskusji. W lutowym spotkaniu wzięli udział także m.in.: Ott Velsberg, Chief Data Officer w estońskim rządzie, Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Bartłomiej Prystupa, dyrektor departamentu Aplikacji Autorskich w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Rafał Sukiennik, dyrektor departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Spotkania będą odbywać się cyklicznie.

Warto też zwrócić w kontekście konferencji “Liderów Transformacji Cyfrowej Sektora Publicznego” uwagę na to dane z raportu Banku Pekao. Pokazuje on, iż środki z Krajowego Planu Odbudowy będą w istotnej części przeznaczone na modernizację technologiczną i transformację cyfrową. O ile jednak ilość środków jest znacząca, o tyle problemem może być ich efektywne wykorzystanie.

W raporcie Banku Pekao dotyczącym sytuacji mikro, małych i średnich firm w Polsce w 2020 r. przedstawiono wyniki dotyczące m.in. innowacyjności.

Okazuje się, że w 2020 r. innowacje produktowe wdrożyło 23,5 proc. mikrofirm (-4,1 pkt. proc. w porównaniu z 2019 r.), 28,2 proc. małych firm (-0,6 pkt. proc.) oraz 20 proc. średnich (-3,4 pkt. proc.).

Z kolei innowacje procesowe wdrożyło 18,4 proc. mikrofirm (-1,0 pkt. proc. w porównaniu z 2019 r.), 26,5 proc. małych firm (+5,1 pkt. proc.) oraz 16,1 proc. średnich (-4,3 pkt. proc.).

Spadek odsetka firm innowacyjnych z jednej strony może być normalnym zjawiskiem w czasie kryzysu, jednak z drugiej wskazuje na ograniczoną chęć dokonywania zmian i poszukiwania nowych rozwiązań.

Innym wskaźnikiem ilustrującym wykorzystanie i skłonność do wdrażania nowoczesnych technologii w firmach w Polsce jest DESI (Digital Economy and Society Index).

W filarze dotyczącym wykorzystania technologii cyfrowych przez firmy Polska znajduje się na czwartym miejscu od końca, przed Węgrami, Rumunią i Bułgarią. Spośród czterech filarów DESI – w tym radzimy sobie najsłabiej. Transformacja cyfrowa, odkładamy na bok jej kwestie strukturalne, będzie bardzo istotnym czynnikiem określającym miejsce polskiej gospodarki w światowych łańcuchach wartości w kolejnych dekadach.

Konieczność szybkiej cyfryzacji jest traktowana przez dużą część przedsiębiorstw jako przejściowa moda. Także wdrażanie innowacji jest ich słabym punktem.

Środki z Krajowego Planu Odbudowy mogą w znaczącym stopniu przyspieszyć i polepszyć transformację cyfrową. Istotną barierą, która może opóźnić realizację ambitnych celów rozwojowych, jest relatywnie mała świadomość znaczenia transformacji oraz niska skłonność do innowacyjności wśród firm, które te środki mają wykorzystać.

Udostępnij przez: