Zagranica

Cyfryzacja na świecie przyspiesza

Pandemia Covid-19 szansą dla nowych technologii

Pandemia koronawirusa niszczy co prawda część tradycyjnej przedsiębiorczości, ale jednocześnie stanowi szansę rozwoju dla nowej, cyfrowej gospodarki. Małe i średnie firmy, jak też mikroprzedsiębiorstwa przechodzą przyspieszoną rewolucję technologiczną. Polega ona przede wszystkim na otwarciu nowych kanałów informacji dotyczącej sprzedaży towarów i usług, elastycznej dystrybucji oraz płatności Internetowych. Jak pokazują raporty instytucji badających koniunkturę gospodarczą, nowe kanały biznesowe szybko wypierają tradycyjne konsumenckie szlaki.

Cyfrowa transformacja podmioty rynkowe

Raport na temat cyfrowej transformacji małych i średnich przedsiębiorstw przygotowany przez ODCE ukazuje, choć wycinkowo, możliwości i ryzyka, przed jakimi stoją najmniejsze, zatrudniające do dziesięciu pracowników. To one właśnie najefektywniej i najmocniej walczą obecnie z kryzysem gospodarczym. Szczególną rolę gra tu proces cyfryzacji. Co prawda w jej zastosowaniu nadal przodują wielkie koncerny, które mogą sobie pozwolić na nabywanie najnowszego sprzętu i oprogramowania, a także na zatrudnianie ekspertów zajmujących się procesami planowania i produkcji.

Do tej pory w tyle za nimi pozostawały małe średnie przedsiębiorstwa, których udział w handlu elektronicznym w 2017 roku wynosił około 21%, podczas gdy w przypadku wielkich firm było to ponad 44%. Zgodnie z danymi ODCE, najbardziej rozwinięte kraje, którymi okazały się pod tym względem Australia i Nowa Zelandia, posiadały blisko 50% udział wielkich korporacji w tzw. e-commerce. Dla porównania, według danych tego samego raportu w Polsce wynosił on wówczas tylko niecałe 12%.

Aktywność mikroprzedsiębiorstw

W obliczu zagrożenia upadkiem gospodarczym, firmy małej i średniej wielkości znacznie zintensyfikowały działania zmierzające do cyfryzacji ich biznesów. W krajach członkowskich ODCE zrobiło to ponad 70% z nich. Także w USA tamtejsza Izba Handlowa odnotowała wzrost udziału firm wykorzystujących handel Internetowy z 10% do 17%. Natomiast w Brazylii, w pierwszych miesiącach po wybuchu pandemii sprzedaż przez kanały Internetowe zwiększyła się aż o połowę.

Te dane potwierdza raport firmy CISCO, według którego na ośmiu kluczowych rynkach handlowych świata 70% firm sektora MSP zintensyfikowało zaangażowanie na rzecz cyfryzacji. Z kolei raport brytyjskiej agencji CEP/CBI pokazuje, że w pierwszej połowie 2020 roku 60% brytyjskich firm wprowadziło nowe cyfrowe technologie i praktyki. Natomiast raport rozliczeniowej firmy VISA o sytuacji w ośmiu krajach z początku sierpnia ubiegłego roku wskazuje, że kroki takie podjęło 67% przedsiębiorstw.

Obserwacje firm konsultingowych

Podobne obserwacje płyną z raportów firmy płatniczej PayPal, firmy Hewlett-Packard, a także od wielu konsultantów i izb handlowych na całym świecie. W okresie pandemii wyraźnie skurczył się cyfrowy dystans pomiędzy wielkimi koncernami a firmami sektora MSP. W obliczu faktu, że 90% wzrostu gospodarczego w świecie tworzą mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają do 10 pracowników, w rzeczywistości wzmożenie aktywności cyfrowej wśród nich wydaje się być jeszcze większe. Jednak firmy konsultingowe jak dotąd zupełnie ignorują sektor mikrofirm.

Szybką karierę nowym, małym firmom bardzo ułatwiają prędko rozwijające się globalne platformy informacyjne i sprzedażowe. Owo sprzężenie zwrotne między takimi gigantami, jak Google, Facebook, YouTube, Amazon, E-bay, Deliveroo, czy Uber-Eats jest jednak uzależnione od wzajemnego dostosowanie się zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy, do nowych form cyfrowego kontaktu. Współcześnie nie ma szybszej drogi dotarcia najmniejszego nawet sprzedawcy bezpośrednio do nabywcy, który znajduje się często w bardzo dużej geograficznej odległości.

Zagrożenia w e-commerce

Z drugiej strony, e-commerce niesie ze sobą potencjalne ryzyko cyfrowych fałszerstw, kradzieży danych, włamań na rachunki finansowe. Nowi uczestnicy cyfrowego handlu i usług, dokonujący licznych transakcji sprzedaży i płatności przez Internet, nie zawsze są świadomi. Według danych ODCE ryzyko to jest rzeczywiste. Cyberprzestępczość poważnie nasiliła się w takich krajach, jak Francja, Stany Zjednoczone czy Republika Czeska.

Jednak to dzięki Internetowi i globalnym platformom wymiany tworzą się nowe możliwości rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw. W tej sytuacji zadbanie o rozwój nowoczesnej i odpornej na zagrożenia cyfrowe infrastruktury technicznej musi leżeć po stronie instytucji rządowych. Powinny one, między innymi, nie tylko informować o zagrożeniach, ale też tworzyć warunki dla kształcenia specjalistów oraz podnoszenia społecznej wiedzy i umiejętności w handlu Internetowym.

Udostępnij przez: