Polska

Nowa perspektywa dla Polski Wschodniej

Rozpoczynają się konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027; potrwają one do 8 kwietnia – poinformowała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Jak dodała, budżet programu opiewa na 11,4 mld zł.

“Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej jest jedynym z programów w perspektywie 2021-2027, który będzie dysponował większą alokacją niż w perspektywie 2014-2020” – powiedziała podczas briefingu on-line Jarosińska-Jedynak.

Jak dodała, 11,4 miliarda zł to budżet programu dla Polski Wschodniej w nowej perspektywie Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Przypomniała, że do tej pory z programu dla Polski Wschodniej korzystało pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

“W nowej perspektywie budżetowej dołączy do nich również część województwa mazowieckiego – oprócz Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów – czyli region statystyczny mazowiecki regionalny” – tłumaczyła.

Z jednej strony program dla Polski Wschodniej będzie naturalną kontynuacją inwestycji w obszarach, o których rozwój dbaliśmy do tej pory. Z drugiej strony chcemy, aby był też odzwierciedleniem najnowszych trendów wyznaczanych w polityce unijnej. Nadal będziemy inwestować w innowacje biznesowe, wspieranie start-upów, infrastrukturę transportową. Ale skupimy się też na przykład na adaptacji miast do zmian klimatu i wzmacnianiu potencjału turystycznego regionu

– mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

“Głównym celem naszego programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej będzie utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki, ale również wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej” – powiedziała.

Nowe rozdanie funduszowe

Nowy program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: przedsiębiorczość i inwestycje; energia i klimat; spójna sieć transportowa oraz kapitał społeczny, turystyka i usługi uzdrowiskowe.

Z dotacji skorzystają zarówno małe i średnie firmy, innowacyjne start-up-y, przedsiębiorstwa z sektora turystycznego i energetycznego, jak i samorządy oraz podmioty świadczące usługi publiczne, a także organizacje pozarządowe.

Na współfinansowanie z Funduszy Europejskich będą mogły też liczyć duże projekty miejskie, na przykład dotyczące zrównoważonej komunikacji miejskiej, oraz ponadregionalne inwestycje drogowe i kolejowe. Planowane są między innymi dalsze inwestycje przy tworzeniu Wschodniej Magistrali Kolejowej.

Polska Wschodnia – fakty i liczby

Makroregion Polski Wschodniej obejmuje ponad 40 procent powierzchni kraju i jest zamieszkany przez niemal 10,5 miliona osób. To 27 procent ludności Polski. Na tym obszarze znajduje się 286 miast, z których tylko 8 ma więcej niż 100 tysięcy mieszkańców, a z kolei 202 liczą mniej niż 15 tysięcy mieszkańców. 60 miast to miasta średniej wielkości tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Polska Wschodnia odpowiada za wytwarzanie niemal 20 procent produktu krajowego brutto (PKB). Wartość PKB na jednego mieszkańca w tych województwach waha się od 67 do 84 procent średniej krajowej i od 48 do 60 procent średniej unijnej.

Wsparcie unijne

Za nami dwie perspektywy Funduszy Europejskich, podczas których makroregion Polski Wschodniej był objęty specjalnie przeznaczonym dla niego programem.

W latach 2007-2013 zrealizowano Program Rozwój Polski Wschodniej o wartości blisko 10 miliardów złotych. Nadal trwa realizacja Programu Polska Wschodnia 2014-2020. Jego wartość wynosi ponad 8 miliardów złotych. Dzięki środkom zrealizowano do tej pory 2,5 tysiąca projektów, a nabory dla przedsiębiorców nadal trwają.

Nie jedyny program

Program przeznaczony dla makroregionu Polski Wschodniej nie jest jedynym programem, z którego skorzystają te województwa. Podobnie jak w poprzednich latach w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 każde województwo będzie miało do dyspozycji środki z programu regionalnego. Lubelskie otrzyma 1,768 miliarda euro, mazowieckie – 1,670 miliarda euro, podkarpackie – 1,661 miliarda euro, podlaskie – 992 miliony euro, świętokrzyskie – 1,106 miliarda euro, a warmińsko-mazurskie – 1,228 miliarda euro.

W puli środków programów regionalnych jest jeszcze 7,1 miliarda euro do podziału między wszystkie województwa w ramach uzgodnień kontraktu programowego. Kluczowe dla rządu i samorządu wojewódzkiego projekty, zgłoszone przez marszałków do kontraktów programowych, mogą liczyć na dodatkowe fundusze.

Dodatkowo województwo lubelskie jest jednym z sześciu województw (wraz z dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, śląskim i wielkopolskim), które otrzyma wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wyniesie ono 248 milionów euro. Celem funduszu jest łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

Wszystkie województwa mogą też liczyć na wsparcie z Funduszu Odbudowy, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i programów krajowych.

 

Udostępnij przez: