Polska

Rekordowe rezerwy walutowe Polski

Rezerwy walutowe Polski nie przestają rosnąć. Na koniec lutego NBP dysponował aktywami rezerwowymi o wartości przeszło 160 mld dol. To najwięcej w historii.

Na koniec lutego polski bank centralny zgromadził aktywa rezerwowe o wartości 163,4 mld dol., o 6,1 mld dol. więcej niż miesiąc wcześniej. Zdecydowaną większość stanowiły rezerwy walutowe, które wzrosły w ciągu miesiąca o blisko 7 mld dol., do 148,6 mld dol. Ich poziom również był najwyższy w historii. Spadła za to wycena złota zgromadzonego przez polski bank centralny – na koniec grudnia było ono warte 13 mld dol. Ponadto, do aktywów rezerwowych należą także SDR-y i transza rozrachunkowa w MFW, wynoszące łącznie blisko 2 mld dol.

Na rekordowe poziomy wspięły się także rezerwy wyceniane w euro – po wzroście o niemal 5 mld sięgnęły 134,7 mld euro. Podobnie było z wyceną w złotych – wartość aktywów rezerwowych przekroczyła 600 mld zł.

Wzrostowi rezerw walutowych sprzyja utrzymującą się nadwyżka w handlu zagranicznym – towarowym oraz usługowym. W 2020 r. Polska odnotowała rekordowe 18,4 mld euro nadwyżki na rachunku bieżącym – wynika z szacunków NBP. Jak wskazują analitycy Banku Pekao, stanowiło to aż 3,5 proc. PKB. Ponadto, do Polski nadal płyną potężne środki z Unii Europejskiej, które władze wymieniają w banku centralnym na polskie złote. Natomiast w grudniu NBP interweniował bezpośrednio na rynku – czyli skupował dewizy w zamian za PLN – w celu osłabienia polskiej waluty.

“Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 70%) jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym” – pisze NBP.

Udostępnij przez: