Zagranica

Rozmowy polsko-chińskie

Minister Zbigniew Rau rozmawiał telefonicznie z ministrem spraw zagranicznych ChRL Wang Yi. Padły deklaracje o do rozwijania dwustronnej wymiany handlowej.

Ministrowie nawiązali do niedawnej rozmowy Prezydenta RP i Przewodniczącego ChRL (1 marca) oraz szczytu przywódców Europy Środkowo-Wschodniej i Chin – 17+1 (9 lutego). Zgodzili się, że walka z pandemią COVID-19 wymaga globalnych wysiłków i wzniesienia się ponad podziały polityczne. Minister Rau z satysfakcją odnotował deklarację chińskiego partnera dotyczącą uczynienia z chińskich szczepionek światowego dobra publicznego. Zahamowanie pandemii jest, jak podkreślono, warunkiem przywrócenia normalności społeczeństwom oraz warunków rozwoju gospodarek. Strona polska docenia współpracę z chińskimi partnerami w zakresie wymiany doświadczeń epidemiologicznych oraz otwartość na pozyskiwanie z Chin niezbędnych środków medycznych.

Ministrowie zadeklarowali również determinację obu rządów do konstruktywnego rozwijania relacji gospodarczo-handlowych, przy wykorzystaniu mechanizmów dwustronnych i wielostronnych.

W związku z faktem, że Polska i Chiny są obecnie członkami Rady Praw Człowieka, w otwarty sposób ministrowie wymienili opinie na temat spraw stawianych na tym forum. Polska, jak podkreślił minister Rau, w pełni szanuje suwerenność i integralność terytorialną ChRL. Na forum Rady priorytetowo traktuje zapewnienie wolności religii i przekonań, a także wolności wypowiedzi i zgromadzeń.

Udostępnij przez: