Społeczeństwo

Miasta śląskie najbardziej ucierpiały na skutek pandemii

Według badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego pandemia najbardziej wpłynęła na sytuację finansową miast na Śląsku. Tam poziom życia spadł najdramatyczniej.

Pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia znacząco wpłynęły na sytuację polskich miast. Według badań wykonanych przez Polski Instytut Ekonomiczny pogorszył się stan zasobów miast, w tym w szczególności ich sytuacja finansowa, a także warunki życia mieszkańców oraz warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. Skala pogorszenia różniła się w zależności od województwa.

Najbardziej dramatyczne pogorszenie sytuacji nastąpiło w województwie śląskim (90 proc.), pomorskim (90 proc.) i opolskim (88 proc.), natomiast sytuacji bytowej mieszkańców – w podlaskim (59 proc.) i lubelskim (57 proc.). Pandemia przyczyniła się też do zmian na lokalnym rynku pracy i w warunkach prowadzenia biznesu. Na pogorszenie sytuacji na lokalnym rynku pracy szczególnie często narzekały miasta z województwa śląskiego (83 proc.), a na gorsze warunki do prowadzenia biznesu – z pomorskiego (65 proc.), podkarpackiego (63 proc.), zachodniopomorskiego (63 proc.), lubelskiego (61 proc.) i śląskiego (60 proc.).

W związku z obecną sytuacją miasta zostały zmuszone do zrewidowania swoich planów na 2021 r. Pojawiła się konieczność uwzględnienia w nich zmniejszonych przychodów i wzrostu kosztów. Wzrost zadłużania planowały przede wszystkim miasta z województw śląskiego (50 proc.) i małopolskiego (50 proc.), a bardziej intensywne starania o zewnętrzne środki pomocowe chciały podjąć głównie miasta z opolskiego (46 proc.) i śląskiego (40 proc.).

Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny W deklaracjach dotyczących ich obecnej sytuacji i planów na nadchodzący rok negatywnie wyróżniają się miasta z województwa śląskiego. W tym regionie sytuacja pogorszyła się tak bardzo, że najczęściej w porównaniu z innymi województwami konieczne stało się sięgnięcie po dodatkowe środki finansowe. W dużym stopniu przyczynił się do tego wio-senny lawinowy wzrost zachorowań wśród pracowników kopalni, który sparaliżował ich pracę. Spowodowany był on z jednej strony trudnościami z zachowaniem reżimu sanitarnego przy pracy pod ziemią, a z drugiej bliskością miast i procesami ich kurczenia się, które wpływają m.in. na starzenie się populacji i nieefektywne zarządzanie. Nawet po opanowaniu sytuacji w górnictwie w województwie śląskim nadal notowano dość dużo przypadków COVID-19. Latem śląskie powiaty często trafiały do stref żółtych i czerwonych, co skutkowało ograniczeniami w działalności biznesowej. Zmusiło to samorządy do ponoszenia większych wydatków, mogło prowadzić do przeciążenia służby zdrowia i spowodowało większe zapotrzebowanie na środki finansowe.

Udostępnij przez: