Gospodarka

Jakie obligacje oszczędnościowe kupują Polacy?

W lutym Skarb Państwa sprzedał obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 3 037 mln zł. Największą popularnością cieszyły się obligacje 3-miesięczne.

W lutym 2021 roku Skarb Państwa sprzedał obligacje:

  • 3-miesięczne (OTS0521) – 1.464,6 mln zł,
  • 2-letnie (DOS0223) – 295,9 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ0224) – 15,4 mln zł,
  • 4-letnie (COI0225) – 1.007,1 mln zł,
  • 10-letnie (EDO0231) – 232,4 mln zł.

Struktura sprzedaży

Największą popularnością cieszyły się obligacje 3-miesięczne. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1.464,6 mln zł (48% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie (33%) i 2-letnie (10%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (8%) i 3-letnie (0,5%).

Obligacje rodzinne

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono 21,3 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

„Kwota oszczędności, ulokowana w lutym przez Polaków w obligacjach detalicznych, po raz kolejny przekroczyła 3 mld zł. Podobnie jak w styczniu, najchętniej wybierane były instrumenty 3-miesieczne oraz obligacje 4-letnie. Te ostatnie, podobnie jak obligacje 10-letnie oraz rodzinne, dzięki mechanizmowi indeksacji do inflacji chronią oszczędności przed utratą siły nabywczej. To niewątpliwy duży atut naszej oferty skarbowych obligacji detalicznych, zwłaszcza w kontekście wysokości oprocentowania lokat bankowych” – skomentował Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

 

Udostępnij przez: