Polska

Kolej nadzieją dla Zielonego Ładu

Kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu zbiorowego. Jest źródłem trzy razy mniejszej emisji CO2 niż transport drogowy oraz osiem razy mniejsza emisja CO2 niż lotniczy. To właśnie z nią wiążemy swoją przyszłość w ramach wdrażania europejskiego Zielonego Ładu.

Europejski Zielony Ład to inicjatywa, która za główne cele dla sektora transportowego przyjmuje znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zrównoważonego rozwoju. Rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego idealnie wpisuje się w jej założenia.

Zdaniem wiceministra Macieja Małeckiego już dziś możemy mówić o dużym skoku jakościowym i ekologicznym na polskiej kolei, dzięki uruchomieniu historycznie największego programu modernizacyjnego „Kolej wielkich inwestycji”. Środki, które trafiają z tego programu do polskiej kolei sprawiają, że staje się ona środkiem transportu pierwszego wyboru dla wielu podróżnych.

­­­– Polska kolej na drodze do zielonego ładu, do niskoemisyjności jedzie po głównym torze i w latach 2021-2030 zdecydowanie przyspieszy do osiągnięcia tego celu – podkreślił wiceminister Maciej Małecki. – W latach 2021-2030 polska kolej bardzo przyspiesza na drodze do tego celu – dodał.

Według wiceministra Macieja Małeckiego wdrażanie inicjatywy europejskiego Zielonego Ładu w pewien sposób wymusza modernizację polskiej kolej w kierunku ekologicznym. – Myślę, że i bez tego, polska kolej zakochała się w ekologii, między innymi poprzez wymianę i modernizację taboru, stawianie na lokomotywy hybrydowe, czy wykorzystywanie każdej okazji do ekologii, przy modernizacji dworców kolejowych. To pokazuje, że ekologia i ochrona środowiska są oczkiem w głowie polskiej kolei – podsumował wiceminister.

Od grudnia 2017 roku PKP Intercity realizuje największy program inwestycyjny w historii spółki „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”. Do 2030 roku Spółka zainwestuje w nowoczesny tabor 19 mld zł. 19 mld zł w tabor w latach 2021-2030 to realizacja planów rozwoju sektora kolejowego w całej Europie nakreślonych przez Komisję Europejską do 2050 r. Celem tych działań jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie o 90% do 2050 r.

 

Udostępnij przez: