Ważne

Polsko-francuska przyjaźń

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z prezydentem Republiki Francuskiej Emmanuelem Macronem. Głównym tematem rozmów były m.in. kwestie związane ze szczepionkami przeciw Covid-19, wspólnym rynkiem i współpracą dwustronną. Wizyta w Paryżu była także doskonałą okazją do spotkania z przedstawicielami największego francuskiego związku pracodawców.

Ważnym tematem rozmów prezydenta i premiera była sytuacja związana z pandemią Covid-19. Rozmówcy zgodzili się co do konieczności produkcji szczepionek na obszarze Unii Europejskiej. Uznali wspólnie, że rozszerzenie możliwości produkcyjnych w Europie jest kluczowe dla bezpieczeństwa obywateli.

– Skupiliśmy się z prezydentem Macronem na tematach pandemii, bo one są dla Polski, Francji, całej Unii Europejskiej najważniejsze. Wzywamy Komisję Europejską do tego, żeby maksymalnie, skutecznie egzekwować pozyskanie szczepionek w związku z umowami, które zostały zawarte kilka miesięcy temu. To jest fundamentalnie ważne, żeby przyspieszyć program szczepień. Cała logistyka szczepień przygotowana w Polsce jest gotowa do przyjęcia nawet 5 razy większej liczby obywateli, którzy chcą się szczepić. Ważne jest, aby doprowadzić do sytuacji, w której odporność zbiorowa, którą nabierzemy, przerwała  łańcuch zakażeń – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Wspólny rynek i współpraca dwustronna

Sprawy unijne, dotyczące m.in. przygotowań do zbliżającego się posiedzenia Rady Europejskiej, były także ważną kwestią poruszoną na spotkaniu. Szef polskiego rządu podkreślił, że sprawnie funkcjonujący wspólny rynek jest konieczny dla pokonania kryzysu wywołanego przez pandemię. W jego opinii fundamentalne znaczenie ma jego dalsza integracja. Zaapelował w tym kontekście o likwidację ograniczeń na francuskim rynku, które napotykają przedsiębiorcy z różnych krajów. Premier Polski omówił również z prezydentem Emmanuelem Macronem kwestie dwustronne, w tym perspektywy rozwoju polsko-francuskiej współpracy gospodarczej. Głównym wątkiem rozmowy była możliwość współpracy przy rozwoju Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz inwestycji infrastrukturalnych – Centralnego Portu Komunikacyjnego i kolei dużych prędkości.

Polityka klimatyczna i transformacja energetyczna

– Dla nas jest niezwykle ważne, aby we właściwy sposób i jak najszybciej inwestować pieniądze w ramach naszego Nowego Ładu, ale także Krajowego Planu Odbudowy. W tym kontekście rozmawialiśmy również z panem prezydentem Macronem o polityce energetycznej i klimatycznej. To bardzo ważna dziedzina życia gospodarczego. Cieszę się, że prezydent podziela nasz pogląd dotyczący transformacji sektora energetycznego w Polsce – powiedział premier Morawiecki.

W grudniu 2020 r. unijni przywódcy osiągnęli porozumienie w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. Porozumienie tworzy warunki dla sprawiedliwej transformacji polskiej energetyki. Trwają jednak prace nad szczegółowymi rozwiązaniami prawnymi. Polska wskazuje na znaczenie utrzymania konkurencyjności gospodarczej państw Unii, sprawiedliwego podziału wysiłków i kosztów transformacji oraz unikania dodatkowych obciążeń dla najuboższych grup społecznych. Premier podkreślił, że Polska dokonała bardzo dużych postępów w dziedzinie dekarbonizacji, ale ze względów historycznych nadal nie jesteśmy na tym samym etapie transformacji energetycznej co kraje zachodu Europy. Prezydent Macron wyraził zrozumienie dla sytuacji Polski, podkreślając, że on sam pochodzi z regionu, gdzie górnictwo miało istotne znaczenie.

Udostępnij przez: