Polska

Rzecznik generalny TSUE oddala odwołanie Niemiec ws. Gazociągu Opal

Decyzja Sądu UE korzystna dla Polski. Rzecznik generalny TSUE potwierdza nieważność wydanej przez Komisję Europejską w 2016 r. decyzji w sprawie dostępu do gazociągu Opal będącego odnogą Nord Stream.

Polska w 2016 roku złożyła skargę do Sądu UE na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie gazociągu OPAL (odnoga Nord Stream, która biegnie przez RFN), ponieważ Niemcy na wniosek. niemieckiego regulatora Bundesnetzagentur uzyskali zgodę, by rosyjski Gazprom mógł wykorzystywać ten odcinek w 100 proc., do 2033 roku. W efekcie dwa inne gazociągi Jamalski i Braterstwo, zaczęły przesyłać mniej gazu. Polska domaga się cofnięcia decyzji KE, która w ocenie Warszawy zagraża bezpieczeństwu dostaw gazu do UE. W 2019 roku Sąd UE przyznał Polsce rację, ale Niemcy odwołali się od decyzji.

TSUE rekomenduje oddalenie odwołania Niemiec ws. OPAL

18 marca rzecznik generalny TSUE Manuel Campos Sanchez-Bordona ocenił:

Zasada solidarności energetycznej może być wykorzystywana do kontroli zgodności z prawem aktów wydawanych przez instytucje UE w dziedzinie energii. (…).

„Wbrew stanowisku Niemiec, rzecznik generalny oddalił drugi zarzut odwołania i zgodził się z Sądem, że zasada solidarności energetycznej może wywoływać skutki prawne wykraczające poza przewidziane w TFUE sytuacje kryzysowe” – czytamy w wydanym przez TSUE stanowisku.

Dlatego w opinii rzecznika czytamy, że rekomendowane jest oddalenie odwołania wniesionego przez Niemcy. Komunikat rzecznika generalnego TSUE nie jest ostatecznym wyrokiem Trybunału, a jedynie czymś na kształt wstępu do wyroku, zapowiedzi tego, co zrobią sędziowie. TSUE najczęściej zgadza się z opinią rzecznika (choć zdarzały się przypadki, gdy wydawał inny wyrok).

– Ogłoszona dziś opinia Rzecznika Generalnego potwierdza argumenty podnoszone od 2016 roku przez rząd RP i PGNiG SA. Sprawa ma znaczenie nie tylko w kontekście konkretnego gazociągu. Uniemożliwienie monopolizacji całej przepustowości gazociągu OPAL to dobra wiadomość nie tylko dla Polski, ale również dla bezpieczeństwa energetycznego całej Unii Europejskiej oraz prawidłowego funkcjonowania unijnego rynku gazu – podkreślił Paweł Majewski, prezes zarządu PGNiG, cytowany w komunikacie spółki.

Spór o OPAL. Uczestnicy batalii

Sprawa przedstawiana jest jako spór Polski i Niemiec, ale jest tam kilka wątków. Po pierwsze, Polskę sądowej walce na unijnej arenie wspierały Litwa i Łotwa. Natomiast do gry włączyła się także Ukraina (poprzez jeden ze swoich koncernów), ale skarg na tę decyzję było więcej.

Udostępnij przez: