Gospodarka

Polska jest największym eksporterem okien i drzwi w UE. A wyniki branży będą dalej rosnąć

Polska jest największym europejskim producentem okien i drzwi, a także numerem 1 pod względem wartości eksportu wśród krajów UE. W 2020 r., mimo szalejącej pandemii Covid-19, rodzima branża okazała się „koronaodporna”. Widać to szczególnie po wynikach eksportu – wynika z analizy publicznego think tanku Polski Instytut Ekonomiczny.

Według danych GUS, w 2020 r. wartość eksportu okien i drzwi wyniosła 2,38 mld euro i była blisko o 4,5 proc. wyższa niż rok wcześniej. Udział tych produktów w całkowitym polskim eksporcie przekroczył 1 proc.

Największymi odbiorcami polskich wyrobów tej branży są państwa UE, do których trafiło blisko 90 proc. dostaw.

W porównaniu z 2019 r., eksport zwiększył się w trzech z czterech kategorii produktowych. Największy wzrost odnotowano w pozycji „drzwi, okna i ramy do nich” oraz „progi drzwiowe z żeliwa lub stali”, bo aż o 17,2 proc. (wartość eksportu wyniosła 129,1 mln euro).

O blisko 7,4 proc. zwiększyła się sprzedaż okien i drzwi z tworzyw sztucznych (do 1 155,4 mln euro), a o 8,7 proc. z aluminium (do 323,5 mln euro). Nieznacznie, bo o 2,9 proc., zmalał jedynie eksport okien i drzwi drewnianych (do 770,6 mln euro).

Polska przed Niemcami i Chinami

Największe znaczenie w eksporcie stolarki okiennej i drzwiowej mają wyroby z tworzyw sztucznych. Polska jest największym eksporterem na świecie w tej kategorii – w 2019 r. niemal co trzecie eksportowane okno czy drzwi PCV pochodziły z Polski.

Udział drugich na liście Niemiec wyniósł 10,1 proc., a trzecich Chin – 7,4 proc. Mimo pandemii COVID-19 pozycja Polski jako światowego lidera eksportu tego typu wyrobów pozostała niezagrożona. Wartość eksportu okien i drzwi z PCV w 2020 r. była ponad dwa razy większa niż dekadę temu i osiemnaście razy większa niż w momencie wejścia Polski do UE w 2004 r.

Produkty te trafiły do 75 krajów świata, przy czym największymi odbiorcami były: Niemcy (38 proc. całego eksportu okien i drzwi z PCV), Francja (11,3 proc.) i Włochy (10,8 proc.). Do ważnych odbiorców należały także: Belgia (6,9 proc.), Czechy (5,1 proc.) i Holandia (4,6 proc.). Z państw pozaeuropejskich największym odbiorcą polskich okien z PCV były Stany Zjednoczone (1,2 proc.).

Eksport okien i drzwi czeka dalszy wzrost

Według PIE w najbliższych latach można oczekiwać rosnącego znaczenia eksportu okien i drzwi, zwiększającego się zainteresowania oknami z PCV i aluminium oraz zmniejszającego się popytu na okna drewniane (głównie z powodu cen surowca), a także wyhamowania krajowego rynku deweloperskiego po latach hossy.

Jak oceniają ekonomiści, prowadzone w wielu państwach unijnych programy termomodernizacji, m.in. w związku z realizacją Europejskiego Zielonego Ładu, będą wspierać koniunkturę na wyroby budowlane, w tym także na nowoczesne dźwiękoszczelne i energoszczelne okna i drzwi.

Udostępnij przez: