Zagranica

Polsko-szwajcarskie rozmowy na szczycie

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński rozmawiał z Ueli Maurerem, ministrem finansów Szwajcarii. Dyskutowano m.in. o wyzwaniach stojących przed Polską i Szwajcarią w kontekście odbudowy gospodarek po pandemii COVID-19.

Spotkanie ministrów, w formule wirtualnej, odbyło się w ramach regularnych bilateralnych konsultacji między Polską a Szwajcarią, dotyczących współpracy na forum instytucji Bretton Woods. Obydwa kraje przewodniczą we wspólnej konstytuancie Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego. Oprócz Szwajcarii i Polski, do konstytuanty należą Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Serbia, Tadżykistan, Uzbekistan oraz Turkmenistan.

Dyskusja skupiła się wokół globalnych wyzwań stojących przed gospodarką światową i MFW, a także sytuacji wewnętrznej związanej z pandemią i jej wpływem na gospodarki obu krajów.

W trakcie rozmów ministrowie podkreślali bardzo dobrą współpracę na forum wspomnianych instytucji.

 

Udostępnij przez: