Polska

Minister Kurtyka na Climate Positive

Polska chce brać czynny udział w transformacji energetycznej i deklaruje chęć współpracy z europejskimi instytucjami. Polscy ministrowie wzięli udział w europejskiej debacie Climate Positive.

„Polski rząd chce wspierać innowacyjne projekty, które przyspieszają wzrost gospodarczy. Inwestycje w zieloną gospodarkę to okazja do dokonania jakościowego przełomu w naszej gospodarce” – mówił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas potkania, które odbyło się 25 marca 2021 r., w ramach cyklu Climate Positive – Agenda 2021.

Oprócz ministra Kurtyki w debacie udział wzięli wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, Jerzy Kwieciński, były minister finansów, inwestycji i rozwoju, Kamil Wyszkowski, przewodniczący i prezes Rady Global Compact Network Poland oraz prezesi firm z obszaru energetyki i finansów – członkowie Rady Global Compact. Debata została podzielona na cztery panele, które dotyczyły zielonej energii, zielonych finansów, innowacji i zielonych technologii oraz zrównoważonych miast i fali renowacji.

„W całym procesie transformacji chcemy wykorzystać wszystkie dostępne technologie, takie jak np. energia jądrowa, energia słoneczna, wiatr czy wodór. Dostrzegamy też potencjał biogazu. Dlatego inwestycje w rozwój nowych źródeł energii są niezbędne. Transformacja energetyczna, w której bierzemy czynny udział, wymaga silnej współpracy wszystkich zainteresowanych stron. Nowe inwestycje i „zielone pomysły” możemy skutecznie realizować wspólnie z biznesem” – powiedział minister Michał Kurtyka.

„Climate Positive – Agenda 2021” to inicjatywa UNGC Network Poland na rzecz klimatu realizowana we współpracy z przedstawicielami wysokiego szczebla instytucji publicznych oraz firmami członkowskimi UN Global Compact.

Celem zaplanowanego w ramach Climate Positive cyklu debat jest aktywne zaangażowanie instytucji państwowych oraz liderów biznesu w implementację krajowych programów ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu, aby w ten sposób wspierać realizację strategii „Zielonej Odbudowy” w ramach polityki Europejskiego Zielonego Ładu oraz Deklaracji Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji.

Udostępnij przez: