Zagranica

Polska współinicjatorem pomocy dla Białorusi

Została powołana do życia międzynarodowa platforma odpowiedzialności ws. Białorusi – International Accountibility Platform for Belarus (IAPB). Polska jest współinicjatorem IAPB.

Celem inicjatywy jest monitorowanie stanu przestrzegania praw człowieka na Białorusi oraz zgromadzenie dowodów ich łamania przez instytucje państwowe w okresie przygotowań do wyborów prezydenckich z sierpnia 2020 oraz po sfałszowanych wyborach. Oczekujemy, że przygotowana dokumentacja zostanie wykorzystana na potrzeby późniejszych procesów przed sądami białoruskimi lub międzynarodowymi, tak aby osoby odpowiedzialne za te czyny poniosły prawne konsekwencje. W przypadku powołania w ramach ONZ międzynarodowego mechanizmu ws. łamania praw człowieka na BY cała dokumentacja zostanie przekazana do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

„Polska od wielu miesięcy konsekwentnie wspiera białoruskie organizacje pozarządowe, zajmujące się dokumentowaniem naruszeń praw człowieka przez aparat bezpieczeństwa Białorusi. To nasza powinność wobec Białorusinów” – podkreślił Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych.

Platforma będzie składać się białoruskich i międzynarodowych organizacji pozarządowych wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony praw człowieka. Rolę koordynatora odgrywać będzie duńska organizacja DYGNITY. Budżet Platformy składa się z dobrowolnych wpłat wszystkich państw inicjatorów tego projektu, jednak ich rola kończy się wraz z przekazaniem wsparcia, a organizacje pozarządowe współtworzące Platformę zachowują pełną niezależność swoich działań.

Powołanie Platformy jest m.in. wynikiem raportu opracowane przez prof. Benedeka nt. łamania praw człowieka na Białorusi przygotowanego w ramach Mechanizmu Moskiewskiego uruchomionego przez 17 państw uczestniczących OBWE (w tym Polskę). Jedną z rekomendacji raportu było ustanowienie niezależnego ciała dokumentującego takie przypadki na potrzeby późniejszych procesów.

„Naszym celem niezmiennie pozostaje wspieranie suwerennej Białorusi oraz pokojowe zakończenie kryzysu politycznego, w tym zorganizowanie wolnych i sprawiedliwych wyborów prezydenckich z równym udziałem opozycji demokratycznej, uwolnienie wszystkich osób niesłusznie aresztowanych i skazanych (dziennikarzy, opozycjonistów, aktywistów)” – skomentował Zbigniew Rau.

 

Udostępnij przez: