Gospodarka

Polska gospodarka odporna na kryzys

Agencja Standard & Poor’s spodziewa się w tym roku wzrostu polskiego PKB o 3,4 proc., umocnienia złotego i wskazuje na zdrowe filary naszej gospodarki, która okazała się wyjątkowo odporna na kryzys – poinformowało Ministerstwo Finansów w odniesieniu do raportu S&P. Resort podał, w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej, że w poniedziałek agencja Standard & Poor’s (S&P) opublikowała krótki raport o Polsce, w którym wskazuje m.in. na zdywersyfikowaną gospodarkę, wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, bezpieczny poziom długu publicznego i prywatnego, jak również rozważną politykę monetarną oraz zdrowy system bankowy.

“Zdaniem S&P, negatywne skutki pandemii COVID-19 przerwały wydłużony okres wzrostu gospodarczego w Polsce, a całoroczny PKB w 2020 roku spadł o 2,7 proc. Mimo to wyniki gospodarcze naszego kraju po raz kolejny okazały się bardziej odporne na niekorzystne otoczenie niż oczekiwano. Spadek produkcji był jednym z najłagodniejszych wśród państw o porównywalnym ratingu. Można to wyjaśnić stosunkowo zdywersyfikowaną i konkurencyjną bazą eksportową Polski, która jest w mniejszym stopniu zależna od sektora motoryzacyjnego i turystycznego, a także sporym bodźcem polityki kryzysowej w celu złagodzenia skutków pandemii” – wskazało w informacji MF.

Ministerstwo dodało, że w 2021 roku S&P spodziewa się ożywienia gospodarczego w Polsce do 3,4 proc. PKB (wobec wzrostu o 3,8 proc. we wcześniejszej prognozie), co doprowadzi do poprawy sytuacji fiskalnej. W 2022 r. oczekuje przyspieszenia wzrostu PKB do 4,4 proc. (wobec 4,2 proc. wcześniej) w związku ze wzrostem popytu krajowego, znaczącymi dotacjami unijnymi i odbiciem w Europie.

“Agencja spodziewa się umocnienia złotego i wskazuje na zdrowe filary polskiej gospodarki, która okazała się wyjątkowo odporna na kryzys. Prognozuje inflację CPI w Polsce na średniorocznym poziomie 2,9 proc.” – poinformował resort finansów.

W komunikacie napisano, że obecna ocena ratingowa Polski to A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu jest na poziomie stabilnym.

“Według S&P, podniesienie oceny ratingowej Polski byłoby możliwe, gdyby po chwilowym szoku wzrost gospodarczy powrócił na ścieżkę w górę bez tworzenia nierównowagi fiskalnej. Z drugiej strony rating mógłby znaleźć się pod presją w razie znacznie głębszego i dłuższego od prognoz spowolnienia gospodarczego, co doprowadziłoby do pogorszenia się sytuacji fiskalnej znacznie bardziej od bieżących oczekiwań” – wskazało ministerstwo.

Stabilna perspektywa ratingu Polski odzwierciedla równoważące się czynniki: ryzyka makro związane z Covid-19 oraz mocne bufory fiskalne i zewnętrzne Polski – ocenia agencja S&P Global Ratings w raporcie dotyczącym Polski.

“Stabilna perspektywa ratingu Polski odzwierciedla równowagę między ryzykami makroekonomicznymi związanymi z Covid-19 a mocnymi buforami fiskalnymi i zewnętrznymi Polski” – napisano w raporcie z 5 kwietnia.

“Wsparciem dla ratingu jest zdywersyfikowana gospodarka Polski, wykształcona siła robocza, członkostwo w UE, rozsądne poziomy zadłużenia publicznego i prywatnego, solidne wskaźniki zewnętrzne, rozważna polityka monetarna, zdrowy system bankowy oraz relatywnie głęboki krajowy rynek kapitałowy. Ograniczeniem dla ratingu są z kolei: niższa przewidywalność długoterminowej polityki, umiarkowany poziom dochodów oraz niesprzyjający profil demograficzny” – dodano.

Agencja S&P mogłaby zdecydować się na podwyżkę ratingu, jeżeli po przejściowym szoku polska gospodarka wróciłaby na ścieżkę silnego wzrostu, co zwiększałoby poziom dochodów bez generowania nierównowag zewnętrznych.

Rating mógłby znaleźć się pod presją, jeżeli pandemia znacząco osłabiłaby odbudowę gospodarki i średnioterminowe perspektywy wzrostu, prowadząc do pogorszenia się sytuacji fiskalnej Polski znacząco poza oczekiwania agencji.

Negatywnie na rating oddziaływałoby także ewentualne znaczące ograniczenie transferów UE do Polski, “na przykład na skutek napięć politycznych” między Warszawą a Brukselą.

W podobnym kierunku oddziaływałaby materializacja fiskalnych zobowiązań warunkowych rządu związanych z instrumentami pomocowymi lub dalsze zwiększanie udziału rządu w systemie finansowym.

 

Udostępnij przez: