• Gospodarka

    Dług publiczny w Polsce

    „W Polsce nie ma niebezpieczeństwa związanego ze wzrostem długu publicznego, zmniejsza się on w relacji do PKB, a większość długu Skarbu Państwa jest w rękach krajowych” – podkreśla wiceminister finansów Piotr Nowak. Pytania…