• Gospodarka

    Polska odporna na spowolnienie gospodarcze

    Prezes Banku Pekao S.A. Marek Lusztyn podczas forum ekonomicznym w Davos powiedział: “Polska gospodarka jest bardziej odporna na spowolnienie gospodarcze na świecie, niż mogłoby się wydawać; elementem, który może pozytywnie wpłynąć na wzrost…