• Zagranica

    Finansowa baza Trójmorza

    Bank Gospodarstwa Krajowego rozwija koncepcję Funduszu Trójmorza (Three Seas Initiative Investment Fund, 3SIIF) – 29 maja 2019 roku w Luksemburgu BGK podpisał wraz z rumuńskim EximBankiem akt założycielski Funduszu, który będzie działać na…