Ważne

Pokażmy, że możemy rozmawiać z klasą, na argumenty

Porozmawiajmy o przyszłości Polski

Polska to moja pasja, a media społecznościowe to doskonałe miejsce, żeby o Niej rzeczowo rozmawiać. Obiecuję, że codziennie będę tutaj dawał preteksty do takiej twórczej rozmowy. O Polsce, o Górnym Śląsku, o przyszłości.

Opublikowany przez Mateusz Morawiecki Wtorek, 27 sierpnia 2019

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.