• Polska

    Duży deficyt mieszkaniowy w Polsce

    Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało dziś raport o stanie mieszkalnictwa w Polsce, który określa deficyt mieszkaniowy w Polsce na poziomie 640 tys. mieszkań. Skonkludowano przy tym, iż  latach 2011-2019 liczba budowanych rocznie mieszkań wzrosła o…