• Gospodarka

    Nową polityką przemysłową Polski

    Nową politykę przemysłową Polski wyznaczy pięć osi: cyfryzacja przemysłu, myślenie w kategoriach bezpieczeństwa, lokalność produkcji, Zielony Ład oraz nowoczesne społeczeństwo Rozwój polskiego przemysłu i zwiększenie jego innowacyjności, a także wzmocnienie odporności naszej gospodarki…