• Społeczeństwo

    Pandemia receptą na centralizację

    Niespodziewany wybuch pandemii wirusa covid-19 zachwiał dotychczasowo funkcjonującymi regułami zarówno ekonomicznymi jak i społecznymi. Wpłynie to też na rozwój miast i wsi. Dotychczas funkcjonujące reguły i przekonania zarówno w świecie społecznym, jak i…